Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser
ASETEK SIMSPORTS

Yokohama SuperCup

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Yokohama SuperCup 2021

Yokohama
SuperCup 

23/09/21 
Yokohama

Vi inviterer medlemmer af Kørerforeningen Gruppe N National SuperCup, deltagere i Yokohama SuperCup, Yokohama, DASU, Gunnar Aaskov eller repræsentant, samt alle andre med interesse i Yokohama SuperCup.
 

Søndag d. 31. oktober 2021 klokken 11.00
Afholdes hos:
Gunnar Aaskov
Kornmarken 2
6040 Egtved

Kun medlemmer af Kørerforeningen Gruppe N National SuperCup er stemmeberettigede.
Tilmelding er obligatorisk, og skal ske på www.supercup.dk senest den 24. oktober 2021.

Alle reglementer og vedtægter kan findes og downloades fra klassen hjemmeside.

Yokohama SuperCup er vært ved et stykke brød, sodavand og en kop kaffe under generalforsamling.

Bemærk - Angående punkt 6, kan der kun sendes forslag ind som vedrører Vedtægterne, da både teknisk såvel som sportsligt reglement for 2022 sæsonen bliver håndteret af DASU inden mødedatoen. Afstemning omkring ændringer i 2022 teknisk samt sportsligt reglement blev afholdt den 24. juli 2021.

Forslag skal indsendes via formularen på www.supercup.dk – og skal være indsendt senest 17. oktober 2021 klokken 23.59. Alle forslag bliver lagt op på www.supercup.dk efterhånden som de bliver sendt ind.

Dagsorden:
1: Valg af dirigent og referent
2: Bestyrelsens beretning
3: Fremlæggelse af regnskabet
4: Forelæggelse af kommende sæsons aktivitetsplan og budget.
5: Fastsættelse af kontingent
6: Indkomne forslag.
7: Valg af klasserepræsentant, bestyrelsesmedlem samt suppleant
8: Valg af revisor.
9: Evt.

Vi håber at se rigtig mange deltagere ved Generalforsamlingen.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen i Kørerforeningen Gruppe N National SuperCup

JJ Media

 
 

Yokohama SuperCup nyhederne på Motorsporten.dk er sponsoreret af:
 ASETEK SIMSPORTS