Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Kører information

Kandidatliste og stemmetalsliste til repræsentantskabsmøde 2020

Kører info 
23/10/20 

Nu kan du på dasu.dk se både den foreløbige kandidatliste og stemmetalslisten til repræsentantskabsmøde 2020.
 

Begge lister ligger under klubservice på vores hjemmeside.

Den er nu også opdateret med den officielle invitation til klubberne samt beretninger fra udvalg.

Repræsentantskabsmøde 2020 forventes afholdt lørdag den 14. november 2020 på Vejen Idrætscenter - med forbehold for yderligere COVID-19-restriktioner.

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være DASUs sekretariat i hænde senest lørdag den 17. oktober 2020.
Forslag til behandling på repræsentantskabsmøde kan kun fremsættes af klubber og et flertal i DASUs bestyrelse.

Forslagene opstilles i spalter således at man kan se gammel tekst og forslag til ny tekst og skal være opdelt for hhv. vedtægter og reglement1

Der erindres om at retten for en klub til at stemme på repræsentantskabsmødet er betinget af, at klubben ikke står i restance til unionen samt har opfyldt rettidig indberetningspligt overfor Danmarks Idræts Forbund.