Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Kører information

Indkaldelse til SSC Kørerforeningens generalforsamling 2020

Kører info 
22/10/20 

Der indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling lørdag, den 14. november 2020, kl. 13.00 ved Karvil Biler Fredericia, Vejlevej 30, 7000 Fredericia.
 

SSC Kørerforeningens generalforsamling 2020

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Forslag til foreningen
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af klasserepræsentant
 7. Valg af bestyrelse – På valg er:
  - Andreas Kjærgaard (ønsker genvalg)
  - Mads Moeskjær (ønsker genvalg)
  - Michael Bergmann (ønsker genvalg)
 8. Valg af suppleanter:
 9. Valg af revisor
 10. Evt.

Forslag til ændringer af reglement, vedtægter m.m., skal være undertegnede i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og vil blive videresendt til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Fuldmagter i henhold til foreningens reglement § 11.

Ved generalforsamlingen vil foreningen være vært ved en kop kaffe og en småkage.

Tilmelding på mail til Andreas Kjærgaard (awk@esenet.dk)

SSC Bestyrelse