Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Baner

Aflysning af løb på Ring Djursland

Baner 
08/08/08 

Djurslands Motor Klub Autosport må desværre herved meddele, at motorsportsarrangementet i weekenden den 30. og 31. august 2008 må aflyses på baggrund af, at Miljøklagenævnet netop har afsagt en kendelse, som begrænser Ring Djurslands motorsportsarrangementer fra 5 weekender til 4 weekender
 

Samtidig med ændrede tidspunkter, hvilket medfører, at det i fremtiden bliver noget vanskeligt at gennemføre motorsportsarrangementer.
Baggrunden er en klage fra 2 husstande i Pederstrup by.

Dette har medført, at Miljøklagenævnet har tilsidesat tidligere beslutninger truffet af Miljøstyrelsen og Aarhus Amt. Miljøklagenævnet har således skønnet, at Pederstrup by skal klassificeres på en anden måde end tidligere, hvilket medfører ændrede miljøkrav.

Miljøklagenævnets afgørelse får i øvrigt også indflydelse på AMU Djurslands daglige drift, som næsten ikke vil kunne gennemføres med de nye miljøkrav. Det vurderes, at Miljøklagenævnets afgørelse i ikke uvæsentligt omfang vil påvirke driften af lignende anlæg, herunder tilsvarende motor-sportsaktiviteter.

Miljøklagenævnets afgørelse indbringes nu for Landsretten, idet man mener, at nævnets afgørelse er behæftet med væsentlige fejl. Miljøklagenævnets afgørelse kan ses på www.mkn.dk.
Landsretssagen støttes af en række organisationer, herunder Dansk Automobil Sports Union, Dansk Idræts Forbund m.fl. I sæson 2009 vil Ring Djursland gennemføre 4 motorsportsarrangementer incl. et rally-cross-arrangement.

Fonden Ring Djursland Motorsport


Læs mere om:
  • Ring Djursland
  •