Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Special Saloon Car

Indkaldelse til SSC Kørerforeningens generalforsamling 2024

Special Saloon 
09/02/24 

Der indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling lørdag, den 9. Marts 2023, kl. 14.00. I år afholdes generalforsamlingen på Vesterbyvej 12, 7160 Tørring.
 


Indkaldelse til SSC Kørerforeningens generalforsamling 2024

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af klasserepræsentant
 6. Valg af bestyrelse – På valg er:
  Henrik Moeskjær
  Walther Trabjerg
 7. Valg af suppleanter:
 8. Valg af revisor
 9. Evt.
Fuldmagter i henhold til foreningens reglement § 11.

Ved generalforsamlingen vil der være kaffe / vand og kage.

Efter generalforsamlingen, vil vi lave en lille præmieoverrækkelse til 2023 mestrene i de respektive divisioner.

Tilmeldingsfrist senest 1. Marts til Walther Trabjerg walther@trabjerggaard.dk eller tlf. 2099 6214

Med venlig hilsen
Bestyrelsen