Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Kører- & baneinformation

Forsamlingsgrænse hæves til 50 personer

Kører- & baneinfo 
11/06/20 

Forsamlingsgrænsen hæves til 50 personer med nye retningslinjer fra mandag den 8. juni. (Opdateret 11. juni)
Dette sker som led i næste fase af genåbningen af Danmark.
Den højere grænse får naturligvis positiv indflydelse på flere af sportsgrenene i klubberne i DASU.
 

Med de nye retningslinjer kan klubberne under DASU igen afvikle større træninger og konkurrencer – dog under hensyntagen til nedenstående krav.

Kulturministeriet har 7. juni offentliggjort nye retningslinjer for genåbningen af idræts- og foreningsliv (udendørs). Væsentligst her er, at grænsen for forsamlinger er på 50 personer, men med mulighed for opdeling i grupper.

I retningslinjerne fra Kulturministeriet står der:

Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres (pr. 8. juni 50 personer). Der må godt være flere end forsamlingsforbuddet til stede på én idrætsfacilitet - dog kun så længe, der er tale om forskellige aktiviteter og grupper, der hver især holder sig indenfor forsamlingsforbuddet.

Hvis der er flere grupper til stede i/på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt.
Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person.

Fra DIFs retningslinjer lyder det derudover under punktet ’Særlige retningslinjer for konkurrencer, turneringer og stævner’

 • Idrætterne kan afvikle konkurrence- og turneringsvirksomhed, hvis forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis.
 • Der må altså ikke afvikles en enkeltstående konkurrence, turnering eller stævne, hvor flere personer end det gældende forsamlingsforbud (pt. 50) er samlet samtidigt. Se dog særlige retningslinjer for publikum.

Herefter gives der fire muligheder for afvikling af konkurrencer:

 • Lokale politimyndigheder kan dog søges om tilladelse til at afholde stævner på meget store arealer (fx golfbaner, havet og ifbm. landevejscykling og motorsport), hvor der på det samlede areal befinder sig flere end forsamlingsforbuddets rammer, men hvor personerne befinder sig så langt fra hinanden, at det anses som inden for forsamlingsforbuddets formål. Eksempelvis banesport, offroadsport, drifting, streetrace/dragrace, rally, karting
 • En konkurrence, turnering eller et stævne må dog godt opdeles tidsforskudt, sådan at der på intet tidspunkt er flere end forsamlingsforbuddet samlet samtidig. Fx kan et indendørs håndboldstævne afvikles, så der først deltager max. 50 personer, som herefter tager hjem, hvorefter andre 50 personer deltager i stævnet. Eksempelvis klubrally, karting, vejsport
 • En konkurrence, turnering eller et stævne må også opdeles via tidsforskudte starter indenfor idrætter, hvor afviklingen foregår på et meget stort areal (fx sejlsport, golf, triatlon, motorsport og cykling). Det afgørende er, at der ikke på noget tidspunkt er samlet flere end, hvad forsamlingsforbuddet tillader (pt. 50). Ved tvivlstilfælde kan de lokale politimyndigheder søges om tilladelse. Eksempelvis banesport, offroadsport, drifting, streetrace/dragrace, rally, karting
 • Der må godt afvikles flere separate stævner/turneringer på samme tidspunkt på samme anlæg/facilitet. Fx må der gerne afvikles flere atletikstævner inden for forskellige discipliner på samme atletikstadion, eller flere stævner for forskellige bådtyper på vandet. Ligeledes må der gerne afvikles et fodboldstævne for fem u/10 hold på to 5-mands fodboldbaner, mens der samtidig afvikles et fodboldstævne for 3 u/12 hold på en syvmandsbane på samme anlæg. Det afgørende er, at forsamlingsforbuddet overholdes for det enkelte stævne, at der er effektiv adskillelse mellem stævnerne og arealerne de foregår på, samt at deltagerne ikke flettes på tværs af stævnerne. Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og deltage i flere grupper

Det betyder efter vores vurdering følgende for motorsporten:

Det er op til klubben/banen/etc. at foretage effektiv adskillelse af udendørs areal og dermed grupper – fx med snore, kegler, optegning mv.

Det er også op til klubben/faciliteten at sikre, at der afsættes frivillige/personale til at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.

Det vil ikke være et problem, at dommere og officials deltager i flere af de individuelle konkurrencer.

De tidligere retningslinjer for forebyggelse af smittespredning er naturligvis stadig gældende og skal håndhæves:

 1. Isolation af personer med symptomer
 2. Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
 3. Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

  Derudover

 4. Rammerne for efterlevelse af myndighedernes vejledningerne skal være på plads.
 5. Retningslinjer fra offentlige myndigheder skal være synlige.
 6. Vådservietter og/eller håndsprit skal være tilgængeligt.
 7. Rengøring af fælles kontaktpunkter skal være hyppig, minimum en gang dagligt
 8. Skraldespande skal tømmes dagligt eller inden de fyldes helt
 9. Fælles redskaber bør rengøres mellem forskellige brugere.

Hertil er der nye retningslinjer for sociale arrangementer ifm. idrætten, bad og omklædning, klubhuse, sommerskoler etc.

Publikum

Til såvel indendørs som udendørs idrætsbegivenheder må der være siddende publikum – fx på medbragte klapstole hvis der ikke er faste siddepladser.
En idrætsbegivenhed defineres som en konkurrence, kamp, turnering eller stævne, hvor der normalt er tilskuere. Der skelnes ikke mellem alder og niveau på udøverne.
Der kan maksimalt tillades op til 500 siddende publikum til den enkelte idrætsbegivenhed. Grænsen på de 500 er inkl. deltagerne i idrætsaktiviteten.
... Se mere i nedenstående link til DIF's samlede retningslinjer

Se DIFs samlede retningslinjer her (dateret 11. juni 2020).

Disse informationer, Q&A fra DIF til klubberne og meget mere er samlet under DASUs side om COVID-19 her.