Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Kører- & baneinformation

DASU - Opdatering om udendørs idræt 14. maj 2020

Kører- & baneinfo 
14/05/20 

Der er nu kommet nye retningslinjer for udendørs idræt. Retningslinjerne kom ud onsdag den 13. maj.
 

Med de nye retningslinjer adresserer myndighederne de tre punkter, DASU for nylig skrev ud til klubberne i mail til formænd, kontaktpersoner, udvalg, bestyrelse og sekretariat.

Her nævnte vi, at:

DASU og DIF er i dialog med myndighederne om mere præcise retningslinjer for bl.a.

  • Zoneinddeling af arealer.
  • Klubhuse og toiletter: Klubhuse kan åbne for administrative gøremål.
  • Turnering og stævner: Vi går dog ud fra, at vi inden for de gældende retningslinjer for udendørs idræt uden kropskontakt sagtens kan igangsætte mindre turneringer og stævner, så længe vi selvfølgelig overholder forsamlingsforbuddet på 10 personer.
I de nye retningslinjer står der følgende:

  • Der må maksimalt forsamles 10 personer inkl. træner/instruktør/forældre pr. udendørs bane. Banestørrelser er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt.

Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme idrætsanlæg, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen.

  • Omklædningsrum, badefaciliteter og forsamlingslokaler må fortsat ikke være tilgængelige i klubhuse o. lign. Der kan åbnes til toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås
  • Klubhuse mv. kan holdes åbent for administrativt arbejde.
  • Udendørs idrætter uden kropskontakt kan genoptage turneringsvirksomhed, hvis forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis. (F.eks. i tennis, ridning og sejlsport)
Du kan læse de samlede retningslinjer hos DIF på linket her (se især under punktet ’udendørs idræt’).

Læs også seneste spørgsmål & svar om corona (dateret 13. maj 2020) her (åbner pdf).

DASU anbefaler under alle omstændigheder, at man sikrer godkendelse hos de lokale myndigheder.

Yderligere information

Du finder myndighedernes råd og retningslinjer på www.coronasmitte.dk
På DIFs hjemmeside finder du en række nyheder og information om corona og idræt.