Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Kører- & baneinformation

DASU - Meddelelse fra bestyrelsen

Kører- & baneinfo 
13/05/20 

Coronakrisen fortsætter med at skabe store udfordringer for motorsporten
DASU har i den seneste tid været i løbende dialog med Danmarks Idrætsforbund og politikerne vedr. genåbningen af sporten, men vi kan konstatere, at politikerne har anlagt et forsigtighedsprincip, som vi sammen med det øvrige samfund må leve med i minimum den kommende måned.
 

Forsamlingsforbuddet
Vi havde bl.a. håbet, at forsamlingsforbuddet på maks. 10 personer blevet hævet i fase 2 af genåbningen, men det skete som bekendt ikke på trods af stort politisk pres fra DIF og andre aktører. Det påvirker naturligvis vores muligheder for at dyrke motorsport i minimum den næste måned. Alle motorsportsaktiviteter i DASU-regi skal overholde myndighedernes COVID-19-restriktioner og anbefalinger, og vi opfordrer fortsat til, at klubberne arbejder med de gældende retningslinjer og forsøger at finde fleksible og forsvarlige løsninger for udøvere og frivillige.

Vi har ikke mulighed for at udstikke generelle retningslinjer, da forholdene varierer fra kommune til kommune, men opfordrer til, at man i klubbernes bestyrelse laver en plan for, hvordan aktiviteterne kan gennemføres på en sundhedsmæssig forsvarlig måde og evt. drøfter den med de lokale myndigheder. Planerne skal ikke godkendes af DASU, men har man behov for råd eller vejledning er man meget velkommen til at kontakte sekretariatet.

DASU og DIF er i dialog med myndighederne om mere præcise retningslinjer for bl.a.

  • Zoneinddeling af arealer.
  • Klubhuse og toiletter: Klubhuse kan åbne for administrative gøremål.
  • Turnering og stævner: Vi går dog ud fra, at vi inden for de gældende retningslinjer for udendørs idræt uden kropskontakt sagtens kan igangsætte mindre turneringer og stævner, så længe vi selvfølgelig overholder forsamlingsforbuddet på 10 personer.

Professionel idræt
Regeringen har i fase 2 besluttet at give grønt lys til genstart af den professionelle idræt i Danmark. Det har desværre ikke den store betydning for motorsporten, da hovedparten af udøverne skal leve af indtægter fra deres idræt før man kan blive omfattet af denne beslutning.
Atleter på et højt internationalt niveau, som hovedsageligt lever af indtægter fra deres idræt eller som er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier, kan dog genoptage deres træning m.v. også i indendørs faciliteter.
De konkrete retningslinjer for, hvordan den professionelle sport kan genoptages forsvarligt, ligger pt. i Kulturministeriet, der har dem til endelig godkendelse hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Fase 3 – 8. juni
I fase 3 af genåbningen, der er sat til at starte 8. juni, forventer vi på nuværende tidspunkt, at forsamlingsforbuddet bliver hævet fra 10 til 30 eller 50 deltagere. Dette kommer dog kun til at ske, hvis smittespredningen holdes i ave og vi ”opfører os ordentligt”.

Informationsmøde 27. maj
Bestyrelsen har fastsat datoen for det virtuelle informationsmøde med klubberne. Det bliver den 27. maj kl. 19.00.
Mødet afholdes på Microsoft Teams, og der vil blive udsendt indbydelse til alle klubformænd i denne uge.

Vi vil gerne afslutte med at rose klubber og medlemmer for den ansvarlighed og det samfundssind, I har udvist under coronakrisen. Et stort skulderklap til alle de ildsjæle, der kæmper for at holde liv i klubberne og finde løsninger på, hvordan vi kan komme i gang igen på en forsvarlig måde.