Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Youngtimer Challenge

YTCC Kørerforeningen generalforsamling

Youngtimer 
21/01/20 

På den årlige generalforsamling i Kørerforeningen for YTCC.dk havde vi nogle gode og konstruktive drøftelser om bl.a. YTCC-klassens fremtid.
 

Kørerforeningen havde indbudt Tom Jørgensen til at fortælle om arbejdet med dataloggere. Derudover var der repræsentanter fra Teknisk Kontrol fra MSS med til mødet. Tom har sammen med Banesports Udvalget arbejdet på at blive klogere på dataloggerne. For at undgå de udfordringer dataloggerne tidligere har medført, laver man i vinterpausen en vejledning om hvordan dataloggerne skal bruges. Kørerforeningens kørere og samtlige fremmødte til generalforsamlingen er meget positive overfor - og ser frem til mere faste anvisninger i brugen af dataloggere. Kørerforeningen takker Tom for det store arbejde, hvor han har brugt sin fritid til at styrke klassen for alle køreres bedste.

Youngtimer klassen har det godt og det er vigtigt at vi sørger for at den også i fremtiden har det godt.

På generalforsamlingen var der enighed om at klassen skal udvikle sig og at man på den lange bane skal sørge for at klassen består. Det er for ofte set at klasser ”sejrer sig selv ihjel” eller ”langsomt dør”, ofte fordi omkostningerne til at deltage vokser.

Youngtimer race blev i sin tid startet for at give amatører en let og ikke mindst billig adgang til motorsport. I introduktionen til reglementet står der:
”Hensigten med Youngtimer klassen er at give motorsportsinteresserede en mulighed for at dyrke motorsport på asfaltbane på en mindre forpligtende måde. Youngtimer-reglementet indeholder kun få begrænsninger for, hvilke ændringer der må laves på bilerne. Begrænsningerne er indført af hensyn til sikkerheden og for at begrænse omkostningerne. Desuden er det hensigten, at bilmodellernes identitet bevares.”

Deltagerne på Kørerforeningens generalforsamling var enige om at ændringer ikke skal komme over natten, men at de skal skabes i god tid og med inddragelse af så mange interessenter som muligt.

På generalforsamlingen kom der flere gode forslag til, hvordan man minimerer omkostningerne og til hvordan man begrænser det ”våbenkapløb” der på sigt medfører at færre og færre har økonomi til at deltage.

Der var bred enighed om at Youngtimerklassen de seneste år har udviklet sig til at blive en relativ dyr klasse at deltage i. Denne udvikling skal vendes.

Det er vigtigt at man først og fremmest inddrager kørerne i udvikling af klassen. Kørerforeningens bestyrelse vil derfor indsamle input til reglementsforslag og herefter arbejde bredt sammen om at fremsætte et samlet forslag til reglement for 2021 sæsonen, hvor så mange input som muligt medtages.

Hvad synes du?
Alle opfordres til at fremsendes forslag, store som små til Kørerforeningens bestyrelse på mail:
YTCC-DK@hotmail.com

Vi ser frem til at arbejde med at sikre at Youngtimer-klassen forbliver en amatør klasse der også om 10 år er en af de største og for både kørere og publikum en af de sjoveste klasser i dansk motorsport.

Med venlig hilsen
Kørerforeningens bestyrelse
www.YTCC.DK