Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Special Saloon

Indkaldelse til SSC Kørerforeningens generalforsamling 2019

Special Saloon 
14/10/19 

Der indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling lørdag, den 2. november 2019, kl. 12.00 på Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro
 

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Forslag til foreningen
 5. Forslag til teknisk og sportsligt reglement for sæsonen 2021/2022
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af klasserepræsentant
 8. Valg af bestyrelse – På valg er: Peter Schandorff (på valg) Birgitte Bryde (på valg)
 9. Valg af suppleanter:
 10. Valg af revisor
 11. Evt.

Forslag til ændringer af reglement, vedtægter m.m., skal være undertegnede i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og vil blive videresendt til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Fuldmagter i henhold til foreningens reglement § 11.

Ved generalforsamlingen vil foreningen være vært ved kaffe og kage etc., som vil være gratis for indskrevne kørere. Deltagere der ikke er medlem af kørerforeningen skal betale kr. 100,- for deltagelse i generalforsamlingen.

Tilmelding til klasserepræsentant Birgitte Bryde, senest lørdag, den 23.10.2019 på mail: Birgitte@bryde.info

Med venlig hilsen
Birgitte

 
 
 
Undgå billetkøen - Køb dine billetter her