Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Go Kart

Børnenes Gokart Klub ATK-certificeret

Go Kart 
07/06/18 

Som den første kartingklub under DASU er Børnenes Gokart Klub (BGK) ATK-certificeret. Den officielle udnævnelse skete onsdag d. 6. juni hvor DASUs generalsekretær Ture Hansen og sportschef Bo Baltzer Nielsen overrakte diplomet til repræsentanter fra klubben.
En ATK-certificering er en blåstempling fra DASU, der betyder at den certificerede klub lever op til en række krav, og samtidig giver den adgang til en række særlige ydelser fra hovedorganisationen.
 

ATK-certificering henvender sig til klubber med ungdomsmedlemmer (8 - 16 år), hvilket i særlig grad er unionens karting- og offroad klubber.


Ture Hansen (DASU General Manager), Khanh Phi Thai (BGK) og Bo Baltzer Nielsen (DASU Sportsdirektør)
(Foto: DASU)

Med en ATK-certificering opnår en klub en skarp og veldokumenteret profil, der er et stærkt markedsføringsværktøj for klubben i bestræbelserne på at

  • tiltrække nye medlemmer, fastholde eksisterende medlemmer
  • udføre et effektivt ungdoms- og talentudviklingsarbejde efter principperne i DASU ATK
  • sikre klubben til stadighed råder over uddannede trænere
  • sikre kvaliteten af klubbens arbejde via efteruddannelse af ledere og instruktører
  • opnå sportslige resultater
  • have en social profil (et godt sted at være)
  • opnå en god og stabil økonomi

Som certificeret klub har man bl.a. adgang til rentefri lån fra DASUs udviklingsmidler.

Lånet, der maksimalt kan være på kr. 50.000, ydes efter 50/50 princippet over en femårig tilbagebetalingsperiode (kun 80 % skal tilbagebetales såfremt klubben efter fire år stadig opfylder betingelserne for at være certificeret)), og øremærkes klubbens investering i karts til udlejning til nye medlemmer.

Af andre fordele kan nævnes gratis banecertifikat, gratis deltagelse i officialkurser for løbsleder & teknisk chef samt gratis deltagelse i årligt trænerseminar (max to personer).


På forrest række: Fra venstre: Emil Tanggaard (BGK), William Willaume Li Andreasen (BGK), Tanja Inez Saugmann (BGK), Andreas Saugmann Güllich (BGK), Anton Saugmann Güllich (BGK) og Marcus Skjellerup (BGK). På bageste række: Fra Venstre: Ture Hansen (DASU General Manager), Charlotte Skjellerup (BGK), Khanh Phi Thai (BGK), Bo Baltzer Nielsen (DASU Sportsdirektør), Morten Willaume Andreasen (BGK) og Henrik Tanggaard (BGK).
(Foto: DASU)

ATK-certificering er kulminationen på det arbejde der blev igangsat i 2014, i samarbejde med Team Danmark (ATK = Aldersrelateret Trænings Koncept). Kernen i ATK er en træningsmanual der beskriver korrekt træning af børn og unge. Et vigtigt element her er uddannelse af kvalificerede trænere i klubberne, hvor ca. 45 personer rundt i klubberne nu har gennemgået Karttræner 1-kurset.

Et andet vigtigt element er certificerede klubber aktivt arbejder med et ”gå-til-karting” koncept.

”Det er ingen overraskelse at netop BGK er den første klub der opfylder kravene for at blive ATK-certificeret”, siger DASUs sportschef Bo Baltzer Nielsen. ”Klubben er vokset med rekordagtig hast siden sin stiftelse, og på nuværende tidspunkt er der flere end 200 medlemmer, alle børn og unge. Der eksisterer en unik ånd i klubben, der også adskiller sig ved at have ”hjemmebane” i et indendørs gokart-center i Brøndby, og der sker en konstant udvikling”.

”På vegne af alle medlemmer og bestyrelsen er vi meget glade for og stolte over den anerkendelse fra DASU at være den første kartingklub i Danmark, som modtager ATK-certifikatet. Vi ser frem til at samarbejde med DASU for at udnytte potentialet i ATK-certificeringen til gavn for medlemmer og karting-sporten,” siger Khanh Phi Thai, formand i BGK.

Foruden BGK ventes yderligere tre kartklubber at opnå certificering i indeværende år.

Certificeringen gælder for tre år ad gangen.