Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Kører information

Indkaldelse generalforsamling i Kørerforeningen Gr. N / Yokohama 1600 Challenge

Kører info 
10/10/17 

Generalforsamlingen afholdes d. 4/11-2017 kl. 10 – ca. 14.30, Hos Hindsgaul Biler, Fynsvej 15, 5500 Middelfart.
Inviteret er medlemmer af Kørerforeningen Gr. N, Deltager i Yokohama 1600 Challenge, Yokohama, DASU, Gunnar Aaskov eller repræsentant og interesseret i Yokohama 1600 Challenge, kun medlemmer og bestyrelsen er stemmeberettiget
 

Tilmelding skal ske via dette skema senest d. 28/10-2017

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskabet
4. Fastsættelse af kontingent
5. Propositioner/dækbegrænsning for næste løbssæson
6. Indsendte forslag
7. Valg af klasserepræsentant for 2 år (vælges ulige år)
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlem for 2 år
9. Valg af en suppleant for 1 år
10. Valg af revisor og en revisorsuppleant
11. Evt.

Der kan stilles forslag til ændringer til kørerforeningens vedtægter samt til klassens reglementer (alle reglementer og vedtægter kan findes på hjemmesiden), forslags blanket kan findes på hjemmesiden.

Forslag indsendes via dette skema senest d. 21/10-2017, forslag offentliggøres på hjemmesiden

Vi håber på stort fremmøde, livlig og seriøs debat samt en konstruktiv holdning til forenings bedste.

Vel mødt

Kørerforeningen Gr. N/Yokohama 1600 Challenge
Brian Jakobsen