Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Diverse Motorsport

Foreløbig dansk asfaltløbskalender for 2011

Diverse 
05/11/10 

DASU’s foreløbige løbskalender for 2011 er nu offentliggjort, og selv om der endnu står en del arbejde foran kalenderudvalget, kan vi da allerede nu begynde at danne os i indtryk af hvordan den danske motorsports sæson 2011 kommer til at forme sig.
Der er lagt op til en travl sæson på de tre permanente asfaltbaner - Ring Djursland, Jyllands-Ringen og Padborg Park - samt de to historiske løbsweekender i Fælledparken og Mindelunden i henholdsvis København og Århus.
 

Bemærkninger og ønsker om rettelser skal fremsendes til Kvalitets- og Koordineringsudvalget (QKU) senest den 15. november 2010, idet der skal refereres til det løbenummer, der er anført ud for hver enkelt løbsdag i den foreløbige løbskalender.
Bemærkninger og ønsker fremsendes gennem DASU’s sekretariat på e-mail jf@dasu.dk eller dasu@dasu.dk.

Flytning kan alene ske under respekt af bestemmelserne i Reglement 1 punkt 13.402, idet løb, der allerede er optaget på den foreløbige løbskalender, har fortrin for ændringer. D.v.s. ønskes et løb flyttet til en dag, der i forvejen er optaget af løb inden for samme sportsområde, skal den klub der i forvejen har datoen spørges. Dette skal ske inden henvendelse til QKU.

Ønsker om optagelse af nye løb sker under iagttagelse af Reglement 1 punkt 13.703 med respekt for allerede datofastsatte løb. Afgifter i forbindelse med flytning og optagelse af løb er suspenderet i perioden 1. november fra 15. november.

Eventuelle sammenfald søges løst mellem klubberne indbyrdes. Eventuelt sammenfald efter den 15. november søges løst ved QKU’s mellemkomst eller eventuelt ved anvendelse af Reglement 1 punkt 13.403, hvor QKU kan bestemme over allerede datofastsatte løbsdage.

Endelig løbskalender udsendes den 1. december 2010.

DASU


Foreløbig dansk løbskalender for 2011

Kigger vi på løbskalenderen, så indeholder den ikke mindre end 195 løbsdage/arrangementer, så det er et kæmpe puslespil for DASU's kalender udvalg at få det til at være tilfredsstillende for alle, eller rettere så tæt på det som man kan komme - jeg misunder dem ikke opgaven!

Ser man på isolerede dele af kalenderen, bliver den lidt mere overskuelig, og der vil jeg starte med asfaltbane sporten. Her har jeg taget alle løbene på de danske baner, det bliver til 17 løbsdage/-weekender i alt, og lægger vi hertil de 'danske' løbsweekender i Sverige - Scandinavian Touring Car Championship (STCC) weekenderne - ser kalenderen ud som nedenfor = 23 løbsdage/-weekender.

Dato Arrangement Bane Land
9/4. april Klubløb Padborg Park DK
22 - 24/4 STCC + NEZ Jyllandsringen DK
7 - 8/5 Asfalt Padborg Park DK
13 - 14/5 STCC Ring Knutstorp S
13 - 15/5 Historisk - CRAA Aarhus DK
20 - 21/5 STCC Mantorp Park S
28 - 29/5 Asfalt + historiske Padborg Park DK
4 - 5/6 Asfalt Ring Djursland DK
17 - 18/6 STCC - gadeløb Göteborg S
18 - 19/6 Asfalt + historisk Ring Djursland DK
25 - 26/6 Asfalt Padborg Park DK
1 - 2/7 STCC Falkenberg S
6 - 7/8 Historisk - CHGP Fælledparken DK
12 - 13/8 STCC Karlskoga S
13 - 14/8 Asfalt national Jyllandsringen DK
27 - 28/8 STCC + NEZ + historisk Jyllandsringen DK
3 - 4/9 Asfalt Padborg Park DK
9 - 10/9 STCC Ring Knutstorp S
10 - 11/9 Asfalt Ring Djursland DK
17 - 18/9 Historisk Falkenberg S
23 - 24/9 STCC Mantorp Park S
24 - 25/9 Klubløb Padborg Park DK
1 - 2/10 Asfalt national + historisk Jyllandsringen DK

Bemærk at kalenderen stadig er foreløbig, og at der kan blive justeret i de enkelte datoer, ligesom det ikke er offentliggjort hvilke klasser der skal køre på de enkelte dage.


Hr. Nielsen