Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser
ASETEK SIMSPORTS

DM i Rally

Rally promotoraftale

DM Rally 
10/02/10 

DASU har indgået promotoraftale med Danish Rally Championship (DRC) ved Karl Åge Jensen.
Ifølge aftalen vil DRC være promotor for DM-serien i rally i perioden 2011-2013, for hvilken periode der er skrevet kontrakt. I kontrakten er indbygget en klausul som indebærer, at kontrakten er afhængig af en vurdering af to testløb i 2010, som er henholdsvis DM 1 hos KOM og DM 4 hos BMC, for hvilke der er indgået separat aftale.
 

Hensigten er, at der ved en professionel styring af DM-serien kan opnås større synlighed af denne hos offentligheden i form af bedre markedsføring, mere presse mm. Og det er derfor også på disse områder de to testløb primært vil blive vurderet. Men ligeledes skal ordningen også lede til, at det vil blive mere attraktivt for klubberne at arrangere DM-rallies, primært i form af en fordeling af opgaverne mellem promotor og klub, men også gennem en sikring af klubbens økonomi i forbindelse med løbet.

Grundlæggende vil klubben skulle levere et rally til promotoren, som så står for de mere eksterne rammer omkring løbet, herunder events, presse mm. Den specifikke opgavefordeling i samarbejdet aftales mellem de enkelte arrangører og promotoren.

Aftalen indebærer, at det overordnede sportslige ansvar fortsat ligger hos DASU/RU, som udfærdiger reglementer, mesterskabsbestemmelser, løbstilladelser etc. Det vil også fortsat være klubberne som står for løbene, således at det er klubben som får løbstilladelsen og står for arrangement og afvikling.

Det er promotorens opgave at indgå aftaler med klubberne om at arrangere løb og derved også sikre, at der ansøges løb til serien for kommende år. Klubber som vil arrangere løb med DM-status skal derfor først have en aftale med promotoren og derefter ansøge DASU om løbet.


Læs mere om:
  • Karl-Åge Jensen
  •  
     

    DM i Rally nyhederne på Motorsporten.dk er sponsoreret af:
         ASETEK SIMSPORTS