Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Baner

Er Scandinavian Raceway historie?

Baner 
05/12/08 

Al aktivitet som overstiger de fastsatte støjværdier i hverdagen, stoppes nu på før tiden på den klassiske tidligere Formel 1 bane - Scandinavian Raceway - ved Anderstorp i Sverige.
 

En midlertidig tilladelse har siden 1999 givet banen lov til at have tre såkaldte støj weekender. På disse weekender måtte man overskride det fastsatte støjniveau i forbindelse med motorløb. I sommers blev det besluttet, af den lokale lens styrelse, at forlænge racerbanens tilladelse frem til sommeren 2010.

En håndfuld naboer har dog klaget til den svenske miljødomstol mod den sidste forlængelse til midten af 2010, samt hele den undersøgelse som i lang tid har stået på, for at finde ud af om det var muligt at give en permanent tilladelse.

Den svenske miljødomstol har nu givet de utilfredse naboer medhold i sagen!
Domstolen har ophævet den sidste midlertidige tilladelse frem til 2010, dermed er det slut med at benytte banen til rigtige motorløb. Begrundelsen for at ophæve den sidste tilladelse er, at den lokale lens styrelse har haft flere år til at gøre deres undersøgelser færdige.

På den lokale lens styrelse er man usikker på hvad dommen betyder, og hvordan man skal komme videre. Man havde givet den midlertidige tilladelse, for at få tid til at samle nok oplysninger fra alle sider, og ikke bare haste en beslutning igennem.

Kari Lähtimäki fra Scandinavian Raceway er opgivende overfor dommen.
”Inddrager de støjweekenderne, må vi lukke virksomheden! Og det kun på grund af nogle naboerklager. Det så ellers godt ud for næste år, og vi har til og med mere udlejet næste år. Det her rammer jo ikke kun os, men hele byen. Vi beskæftiger jo en masse personale rundt omkring banen, samtidig dræber det hele hotel underlaget hvis løbs weekenderne forsvinder.”

Grunden til at man stadig har arrangementer på banen skyldes at man har mulighed for at benytte den del af banen som vender væk fra selve byen, og dermed også omkring halvdelen af langsiden. På den måde holder man sig samtidig under den støjgrænse der er fastsat til skellet mellem bane og by zone.

Scandinavian Raceway og den lokale lens styrelse har frem til den 19. december til at klage over miljøstyrelsens dom.

Selch

Læs mere om:
  • Anderstorp
  •