Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Baner

Underskriftindsamling til fordel for Ring Djursland

Baner 
20/08/08 

Miljøklagenævnet har afsagt en kendelse, som begrænser Ring Djurslands motorsportsarrangementer - samtidig med ændrede tidspunkter - hvilket medfører, at det i fremtiden bliver meget vanskeligt at gennemføre motorløb og andre aktiviteter på banen.
 

Baggrunden er en klage fra blot 2 husstande i Pederstrup by.

Dette har medført, at Miljøklagenævnet har tilsidesat tidligere positive beslutninger truffet af Miljøstyrelsen og Aarhus Amt.
Miljøklagenævnet har således skønnet, at Pederstrup by skal klassificeres på en anden måde end tidligere, hvilket medfører ændrede miljøkrav.

Miljøklagenævnets afgørelse får i øvrigt også indflydelse på AMU Djurslands daglige drift, som næsten ikke vil kunne gennemføres med de nye miljøkrav.
Det vurderes, at Miljøklagenævnets afgørelse i ikke uvæsentligt omfang vil påvirke driften af lignende anlæg, herunder tilsvarende motorsportsaktiviteter, så hvis ikke vi kommer på barrikaderne nu, løber vi en risiko for, at beslutninger kan påvirke fremtiden for andre baner i Danmark også!!

Miljøklagenævnets afgørelse indbringes nu for Landsretten, idet man mener, at nævnets afgørelse er behæftet med væsentlige fejl.
Miljøklagenævnets afgørelse kan ses på MKN.dk.

Landsretssagen støttes af en række organisationer, herunder Dansk Automobil Sports Union, Dansk Idræts Forbund m.fl.

For at støtte Ring Djursland i vores fortsatte bestræbelser i at få de nødvendige tilladelser endeligt på plads, beder vi dig om DIN hjælp. Du skal blot klikke ind på dette link, så vi kan få din stemme med også til at påvirke de relevante myndigheder, og få sikret fremtidens motorsport i Danmark.

Søren Christensen

Læs mere om:
  • Ring Djursland
  •